Türkmenistanyň raýatlygyna degişlidigini ýa-da degişli däldigini tassyklamak üçin ýüz tutulanda resminamalaryň sanawy
Goşundylar

Автобиoграфия

Göwrümi 335 kb

ÝÜKLE


Автобиография образец

Göwrümi 248 kb

ÝÜKLE


Заявление на подтверждение гражданства

Göwrümi 141 kb

ÝÜKLE


Заявление о подтверждении гражданства

Göwrümi 158 kb

ÝÜKLE


Заявление образец

Göwrümi 139 kb

ÝÜKLE