Türkmenistanyň raýatlygyna degişlidigini ýa-da degişli däldigini tassyklamak üçin ýüz tutulanda resminamalaryň sanawy
Goşundylar

Terjimehal

Göwrümi 335 kb

ÝÜKLE


Terjimehalyň nusgasy

Göwrümi 248 kb

ÝÜKLE


Zayavlenie na podtvergdenie gragdanstva

Göwrümi 141 kb

ÝÜKLE


Zayavlenie o podtverjdenii gragdanstva

Göwrümi 158 kb

ÝÜKLE


Zayavlenie obrazec

Göwrümi 139 kb

ÝÜKLE


Oprosniy list

Göwrümi 117 kb

ÝÜKLE