Türkmenistanda ýaşan döwründe maşgala ýagdaýy barada kepilnamany amlagyň tertibi
Goşundylar

Terjimehal

Göwrümi 335 kb

ÝÜKLE


Zayavlenie o semeynom pologenii

Göwrümi 106 kb

ÝÜKLE


Oprosniy list sem pol

Göwrümi 117 kb

ÝÜKLE


Anketa o semeynom polozenii

Göwrümi 147 kb

ÝÜKLE


Anketa obrazec

Göwrümi 163 kb

ÝÜKLE